ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 20/15-03-2017


ΠΡΟΣ
                                                                                    Κάθε ενδιαφερόμενο


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας
4.      Τον  ΚΑ 62.07.01.0001  του προϋπολογισμού έτους 2017 και την AAY 17/15-03-2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση εργασιών  αποκατάστασης βλαβών μηχανολογικού εξοπλισμού των δημοτικών σφαγείων Αμφιλοχίας, μέχρι 17
-03-2017 και ώρα 12:00.
Οι εργασίες αφορούν:
  1.  Την αποκατάσταση βλαβών ψυκτικής εγκατάστασης 
1.       
Προμήθεια, μεταφορά και πλήρωση 100kg FREON στην Ψυκτική Εγκατάσταση του Δημοτικού Σφαγείου.
2.       
Αντικατάσταση Ανεμιστήρων Θαλάμου Υποπροϊόντων

3.       
Κόστος προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης νέου Ηλεκτρικού Πίνακα Χειρισμού για το Ψυκτικό Θάλαμο Υποπροϊόντων.
4.       
Κόστος προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης νέων Καλωδιώσεων και Αισθητηρίων Θαλάμου.

2.      Την επισκευή του κρεμαστού ζυγού που αφορά την αντικατάσταση της κάρτας ADM Systec της ζυγαριάςΟ Πρόεδρος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις