ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ                         
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60424
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
       Αμφιλοχία      17/5/2017
       Αριθ.  Πρωτ.     – 5427   

ΠΡΟΣ

Kάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων  για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας
  4. Τον ΚΑ 20.7135.001 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΠΑΥ 370/2017 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 50/28-4-2017 απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Δευτέρα   22/05/2017 και ώρα 12.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)
ΔΑΠΑΝΗ
1
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων  χωρητικότητας 1.100 lt
τεμ
20,00
170,00
3.400,00
2
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων  χωρητικότητας 660 lt
τεμ
58,00
130,00
7.540,80
3
Πλαστικός τροχήλατος κάδος απορριμμάτων  χωρητικότητας 240 lt
κιλ
30,00
38,00
1.140,00
Σύνολο
12.080,00
Φ.Π.Α. 24%
2.899,20
Ολικό Σύνολο
14.979,20

Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας,  αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 150/2017 απόφαση του Δημάρχου .

Ο Γενικός Γραμματέας


Γεώργιος Αλπός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις