ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ                      
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60435- 440
FAX:   2642 3 60440
Πληροφορίες: Σαλμάς Ταξιάρχης
Αμφιλοχία      13-03 -2018  
 Αριθ.  Πρωτ.     – 2306

                     ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1.                  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.                  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3.                  Την αναγκαιότητα για την ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας, από τις 01/04/2018 έως 01/04/2019
4.                  Τους Κ.Α.: 20-6253.001, 25-6253.001, 25-6253.002, 30-6252, 30-6253, 30-6253 και 70.01-6253 του προϋπολογισμού έτους 2018.
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την ασφάλιση των παρακάτω οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας,  μέχρι  19-03-2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Τα αυτοκίνητα και μηχανήματα του Δήμου θα ασφαλισθούν από 1/4/2018 μέχρι 1/4/2019 και θα συμπεριλαμβάνουν:
1. Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης):
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα
1.2. Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα
1.3Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
1.4. Θραύση κρυστάλλων
2. Επιπλέον για τα απορριμματοφόρα, φορτηγά και μηχανήματα έργου κατά την χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης):
 2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργίατους ως εργαλείο.
2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές τρίτων κατά την λειτουργία τουςως εργαλείο.
3. Για όλα τα επιβατικά και ημιφορτηγά αυτοκίνητα: οδική βοήθεια
Η ασφάλιση αφορά τα 34 (τριάντα τέσσερα) οχήματα και μηχανήματα έργου ιδιοκτησίας του Δήμου Αμφιλοχίας καθώς και όσα πιθανόν αποκτηθούν και τεθούν σε κυκλοφορία από τον Δήμο κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου για χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα, ήδη ασφαλισμένα οχήματα, και μέχρι εξάντλησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης η ποσότητα της εργασίας μπορεί να μειωθεί στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων από την κυκλοφορία.
Το ενδεικτικό κόστος ασφάλισης εκάστου οχήματος και μηχανήματος έργου υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την ιπποδύναμη του οχήματος, την παλαιότητα αυτού, το κόστος ασφάλισης του τρέχοντος έτους, τη συχνότητα της χρήσης του καθώς επίσης και τη στατιστική καταγραφή των ατυχημάτων παρελθόντων ετών για κάθε όχημα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟ-ΡΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Φ.Ι.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ
Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (€)
1
ΚΗΙ 1909
Απορριμματοφόρο
VOLVO
33
23/10/2000
20-6253.001
350,00
2
ΚΗΙ 3702
Απορριμματοφόρο
IVECO
35
28/4/2006
20-6253.001
350,00
3
ΚΗΥ 5006
Απορριμματοφόρο
IVECO
36
7/2/1996
20-6253.001
350,00
4
ΚΗΥ 5042
Απορριμματοφόρο
MERCEDES
38
14/5/1999
20-6253.001
350,00
5
ΚΗΥ 5044
Απορριμματοφόρο
MERCEDES
38
10/6/1999
20-6253.001
350,00
6
ΚΗΥ-9734
Απορριμματοφόρο
MAN
41
22/1/2002
20-6253.001
380,00
7
ΜΕ 82079
Σκούπα
DULEVO
80
4/8/2004
20-6253.001
370,00
8
ΚΗΙ 3701
Φορτηγό
MERCEDES
88
14/10/1988
30-6253
470,00
9
ΚΗΙ 8974
Φορτηγό
MERCEDES
72
12/10/2009
30-6253
430,00
10
ΚΗΙ 8982
Φορτηγό
MAN
72
1/2/1994
30-6253
430,00
11
ΚΗΙ 9001
Φορτηγό
IVECO
57
22/10/1999
30-6253
430,00
12
ΜΕ 102696
Φορτωτής εκσκαφέας
RAM
101
19/8/2008
30-6252
250,00
13
ΜΕ 122558
Φορτωτής εκσκαφέας
JCB
101
22/3/2012
30-6252
250,00
14
ΜΕ 40381
Φορτωτής εκσκαφέας
JCB
97
30/12/1999
30-6252
250,00
15
ΜΕ 32207
Φορτωτής εκσκαφέας
JCB
75
6/2/1995
30-6252
240,00
16
ΜΕ 96593
Φορτωτής εκσκαφέας
JCB
101
25/6/2007
30-6252
250,00
17
ΜΕ 111666
Αποφρακτικό
MERCEDES
408
27/5/2009
30-6252
450,00
18
ΜΕ 109198
Τσάπα λαστιχοφόρα
CATERPILLAR
118
3/4/2009
30-6252
250,00
19
ΜΕ 114613
Γκρέιντερ
CATERPILLAR
155
16/10/2009
30-6252
250,00
20
ΜΕ 134099
Εκσκαφέας Ερπυστ.
YANMAR
16
1/6/2017
30-6252
200,00
21
ΚΗΙ 9018
Ημιφορτηγό
MAZDA
17
6/4/1999
25-6253.002
360,00
22
ΚΗΙ 9017
Ημιφορτηγό
NISSAN
16
27/12/2004
25-6253.002
360,00
23
ΚΗΙ-9010
Ημιφορτηγό
ISUZU
17
30/11/2016
25-6253.001
360,00
24
ΚΗΥ 5029
Ημιφορτηγό
MAZDA
17
11/3/1999
30-6253
360,00
25
ΚΗΙ-9009
Ημιφορτηγό
ISUZU
17
30/11/2016
30-6253
360,00
26
ΚΗΥ 5043
Ημιφορτηγό
MAZDA
18
27/5/1999
30-6253
360,00
27
ΚΗΙ 3716
Ημιφορτηγό
ISUZU
17
29/10/2008
35-6253
360,00
28
ΚΗΙ 8978
Ημιφορτηγό
FORD
17
12/4/2005
35-6253
360,00
29
ΚΗΥ 9715
Ημιφορτηγό
FORD
17
13/6/2000
35-6253
360,00
30
ΙΖΗ-6019
Επιβατικό
DAIMLERCHRYSLER
21
20/10/2008
70.01-6253
310,00
31
ΚΗΥ-7497
Επιβατικό
SUZUKI
9
23/5/2006
70.01-6253
280,00
32
ΚΗΙ 3713
Επιβατικό
OPEL ASTRA
10
21/8/2007
70.01-6253
280,00
33
ΥΕΥ-8367
Επιβατικό
VOLVO
11
24/1/2008
70.01-6253
290,00
34
ΖΖΧ-5908
Επιβατικό
OPEL VECTRA
13
26/11/2008
70.01-6253
290,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
11.340,00

Την μελέτη ασφάλισης και το έντυπο προσφοράς κατεβάστε το από ΕΔΩ 


Ο
Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Αλπός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις