ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΒΣΣ ΔΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 38/07-03-2018


ΠΡΟΣ
                                                                                      ΧΙΛΙΟΠΟΥΛΟ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών φαρμακείου για το ΒΣΣ ΔΕ Μενιδίου
4.      Τον  ΚΑ 61.00.06.0023  του προϋπολογισμού έτους 2018.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την προμήθεια των παρακάτω υλικών φαρμακείου για το ΒΣΣ ΔΕ Μενιδίου, μέχρι 14
-03-2018 και ώρα 12:00.

Ταινίες μέτρησης σακχάρου 8 τεμ.
Σκαρφιστήρες 4 κουτιά των 100 τεμ.
Εξεταστικά γάντια 8 κουτιά διαφόρων μεγεθών
Βαμβάκι 8 τεμ.
Οινόπνευμα 8 τεμ.


Η Πρόεδρος




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις