Ο δήμος


Από 1-1-2011 οι πρώην δήμοι Μενιδίου, Ινάχου και Αμφιλοχίας, αποτελούν δημοτικές ενότητες του νέου δήμου Αμφιλοχίας, με συνολικό πληθυσμό 17.056 κατοίκους (σύμφωνα με την απογραφή 2011 - απογραφή 2001 = 21.445) και έκταση 1.091,81 km2.

Μόνιμος πληθυσμός με βάση τις απογραφές (κάτοικοι)
   2011           2001          1991
17.056        20.491       22.829

Πληθυσμιακή πυκνότητα 15,6 κάτοικοι / km2

Wikipedia (λήμμα Αμφιλοχία),  Οι δήμοι σε αριθμούς


Η Δημοτική Ενότητα Μενιδίου, αποτελούσε τον (πρώην) δήμο Μενιδίου από 1-1-1999 μέχρι 31-2-2010. Είχε συσταθεί με την ένωση των Κοινοτήτων Μενιδίου και Φλωριάδας (με το νόμο "Καποδίστρια"). 
Η έκτασή της είναι 107,73  km2 και ο πληθυσμός 2.032 κάτοικοι (σύμφωνα με την απογραφή 2011 - απογραφή 2001 = 2.442 κάτοικοι).

Στατιστικά στοιχεία Δ.Ε. Μενιδίου


Πρώτος δήμαρχος του Καλλικρατικού δήμου Αμφιλοχίας αναδείχθηκε ο Αποστόλης Κοιμήσης που κέρδισε τις εκλογές της 7-11-2010.

Επανεκλέχθηκε εκ νέου δήμαρχος για δεύτερη θητεία (1-9-2014 / 31-8-2019) στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014.

Δείτε παρακάτω διαδραστικό χάρτη με τις τοπικές Κοινότητες του δήμου


-------------------------------------------------------------------------------