ΕπικοινωνίαΔημοτική Ενότητα Μενιδίου


Υπηρεσία
Τηλέφωνο
FAX
Email
Διοικ. και Οικονομ.
2681360020
Γιώργος Μπόβης
2681360090
Κ.Ε.Π.
2681360060
Κων-να Ρεβίθη
2681360090
ΒΟΗΘ. στο ΣΠΙΤΙ
2681360070
2681360090

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Δημοτική Ενότητα Μενιδίου ΤΚ 300 16 ΜΕΝΙΔΙ

Άλλες υπηρεσίες στο Μενίδι
Δημοτ.Σχολείο Μενιδίου: 2681088229
Αγροτικό Ιατρείο: 2681088220
Δημ.Σχολ.Χρυσοπηγής: 2681077348
Φαρμακείο: 2681088740
Δημ.Σχολ.Χρυσοράχης: 2681077483
Αστυνομικός Σταθμός: 2681088222

Ταχυδρ. Πρακτορείο: 2681088747

Εντοπίστε μας στο χάρτη (Google Maps)


Πληροφορίες για ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ στην περιοχή μας, μπορείτε να βρείτε στο μενού "Η περιοχή" υπομενού "Πληροφορίες"


*******************************************

Από 1-1-2011 οι πρώην δήμοι ΜενιδίουΙνάχου και Αμφιλοχίας,αποτελούν δημοτικές ενότητες του νέου δήμου Αμφιλοχίας