Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (Τετάρτη 20-5-2015)


Δείτε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (20-5-2015) 
από το e-maistros.gr


Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 20-5-2015, όπου συζητήθηκαν τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : "Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού".
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 2ο : "Λήψη απόφασης "Ορισμός ορκωτού λογιστή-ελεγκτή για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως 2014".
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 3ο :  "Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (δίμηνης διάρκειας ) για τις ανάγκες της Παιδικής Κατασκήνωσης Μπούκας".
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Ε. Μπούκας) ].

ΘΕΜΑ 4ο : "Έγκριση συνομολόγησης Δανείου από το Τ.Π.&Δ. με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αμφιλοχίας
( παργ.1 και 2 αρθρ. 81 Ν.4316/2014 , ΦΕΚ 270/Α/2014)".
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 5ο : "Λήξη γνωμάτευσης για την νομιμοποίηση εκπροσώπων στη EUROBANK (πρώην Ταχ/κο Ταμιευτήριο)".
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 6ο "Ορισμός Μελών Επιτροπής του άθρθου 14 του Ν.4264/14".
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος )].

ΘΕΜΑ 7ο : "Έγκριση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών".
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος )].

ΘΕΜΑ 8ο "Γνωμοδότηση για παρέκκλιση ανέγερσης κτηνοτροφικού κτιρίου στην θέση « Μηλιές-Πετσάλια» Τ.Κ. Πατιόπουλο ( Αίτημα κ. Α.Αντωνίου)".
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος )].

ΘΕΜΑ 9ο :  "Έγκριση διενέργειας προμήθειας".
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 10ο :  "Διαγραφές οφειλών δημοτών".
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 11ο :  "Λήψη απόφασης για την επανίδρυση του οικισμού ΒΑΛΜΑΔΑΣ ως αυτοτελή οικισμού του Δήμου Αμφιλοχίας".
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 12ο :  "Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2015".
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Τρισδιάστατο ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα

keramidi-valtou.blogspot.com