Εργασίες στη γέφυρα Συκούλας (29-7-2016)

Λόγω εργασιών στη γέφυρα Συκούλας, μόνο το ένα ρεύμα είναι διαθέσιμο στην κυκλοφορία (από 29-7-2016), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες ουρές και από τις δύο κατευθύνσεις. Μετά την ολοκλήρωση του έργου η διέλευση από τη γέφυρα θα είναι πολύ πιο ασφαλής.

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation