ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60444
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία      23-9 -2016 

 Αριθ.  Πρωτ.      11923–

ΠΡΟΣ
κ. Κουτσό Θωμά
 Εμπειροτέχνη Εργολάβο ΕΔΕΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας 
  4. Τον ΚΑ 70-6262,005  του προϋπολογισμού έτους 2016 και την ΠΑΥ 578/31-8-2016 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 152/5-9-2016 απόφαση της ΟΕ
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση της εργασίας  επισκευής 26 μεταλλικών πασσάλων ύψους 3μ το καθένα  για τη συντήρηση περίφραξης συνολικού  μήκους 55μ στον οικισμό Περδικακίου.   Στη προσφορά  θα  συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των υλικών εκτός από την εργασία.  Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 5 ημερών.
 
 Γενικός Γραμματέας


Γεώργιος Αλπός

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation