ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60444
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία      12/12/2016

 Αριθ.  Πρωτ.   - 15698 –

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο  
 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας 
  4. Τον ΚΑ 25-7336.001  του προϋπολογισμού έτους 2016 και την ΠΑΥ 830/05-12-2016 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 200Α/05-12-2016 απόφαση της ΟΕ

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση
χωματουργικών εργασιών για έλεγχο και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Θυάμου και  Πατιοπούλου έως 14-12-2016

Συγκεκριμένα πρόκειται για εργασίες αποκατάστασης σκαμμάτων πλάτους 60cm και βάθους 80cm, που δημιουργήθηκαν για τις αποκαταστάσεις στα δίκτυα ύδρευσης συνολικού μήκους 210μ στους προαναφερόμενους οικισμούς. 

  Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 5 ημερών. Ο Γενικός Γραμματέας


Γεώργιος Αλπός

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation