ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία: 14-12-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ. 15827
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                               ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                         30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60444
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας
  4. Τον  ΚΑ 15-6471.002  ( Τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων στολιδιών ) του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ΠΑΥ  821/5-12-2016 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 200 Α/5-12-2016 απόφαση της Ο.Ε.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας  για την τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων στολιδιών  για τις δημοτικές ενότητες Αμφιλοχίας, Ινάχου και Μενιδίου  μέχρι τις 20-12-2016 και ώρα 12.00 μ.μ  .

Οι οικονομικές προσφορές για τις δημοτικές ενότητες δεν μπορούν να υπερβούν για κάθε μία τα αντίστοιχα ποσά:
ΔΕ Αμφιλοχίας : έως 3.150,00 με ΦΠΑ
ΔΕ Μενιδίου: έως 1.350 χωρίς ΦΠΑ
ΔΕ  Ινάχου: έως 1.750 χωρίς ΦΠΑ


Ο Γενικός ΓραμματέαςΑλπός Γεώργιος

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation