ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60444
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία         19/12/2016

Αριθ.  Πρωτ.       16044 -  

ΠΡΟΣ

Kάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια αδρανών υλικών για επίστρωση για τη συντήρηση αγροτικών ή αστικών οδών και κοινοχρήστων χώρων στους οικισμούς Χρυσοπηγής και παλαιάς Φλωριάδας της ΔΕ Μενιδίου    
  4. Τον ΚΑ 30-6662.007 του προϋπολογισμού έτους 2016 και την ΠΑΥ 837/05-12-2016 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ. 200Α/5-12-2016 απόφαση της ΟΕ
  5. Την υπ’ αριθμ. 614/2016 Απόφαση Δημάρχου που αφορά σε έγκριση προδιαγραφών αδρανών υλικών 

Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Τρίτη 20-12-2016 και ώρα 12.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :


ΥΛΙΚΑ
ΠΟΣΟΤ.
ΜΟΝ.
ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΣΥΝΟΛΟ
Αμμοχάλικο
170
κυβ.


Σύνολο

ΦΠΑ 24%
  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ


Γενικός Γραμματέας


Γεώργιος Αλπός

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation