ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΝΙΔΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                     

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60444
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία      12/12/2016

 Αριθ.  Πρωτ.   - 15696 –

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο  
 


  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας 
  4. Τον ΚΑ 20-7336.003  του προϋπολογισμού έτους 2016 και την ΠΑΥ 824/05-12-2016 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 200Α/05-12-2016 απόφαση της ΟΕ
 Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση της εργασίας  συντήρησης και  επισκευής δικτύου φωτισμού στις τοπικές κοινότητες Μενιδίου και Φλωριάδας έως 14-12-2016
Συγκεκριμένα θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:
-Αντικατάσταση εσωτερικής καλωδίωσης των φωτιστικών σωμάτων και των βάσεων αυτών σε 17 φωτιστικά.
-Αντικατάσταση ντουί 24 λαμπτήρων.
  Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 5 ημερών.
 

 Ο Γενικός Γραμματέας


Γεώργιος Αλπός

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation