ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60424
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία      23-12-2016

 Αριθ.  Πρωτ.     -16.317 

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια των χρωμάτων για  τις ανάγκες συντήρησης υποδομών ΔΕ Αμφιλοχίας (κτιρίων και οδών πεζοδρομίων).
  4. Τον ΚΑ 30-6662.005 του προϋπολογισμού έτους 2016 και την ΠΑΥ 846/5-12-2016 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 200Α/5-12-2016 απόφαση της ΟΕ
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι   Τρίτη  27-12-2016 και ώρα 14:00 :
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
M.M.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
1
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ  ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 10 lt
ΤΕΜ
11


2
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 10 lt
TEM
10


3
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ  3 lt
ΤΕΜ
3


4
ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΑΝ
ΤΕΜ
6


5
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 1 lt
ΤΕΜ
11


6
ΜΙΝΙΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑ 1 lt
TEM
5


7
ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ 1lt
TEM
10


8
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 10 lt
ΤΕΜ
5


9
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 10 lt
ΤΕΜ
3


10
ΣΠΡΕΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ
ΤΕΜ
13


11
ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 25 ΚΙΛΩΝ
ΤΕΜ
4Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation