ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία: 12-12-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ. 15698
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                               ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                         30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60424
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας
  4. Τον  ΚΑ 25-7336.002  ( Συντήρηση και επισκευή παγίων εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Ινάχου ) του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ΠΑΥ  827/5-12-2016 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 200Α/5-12-2016 απόφαση της Ο.Ε.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας μέχρι την Δευτέρα 14-12-2016 και ώρα 12.π.μ. για την εργασία της αντικατάστασης τμήματος αγωγού πολυαιθυλενίου Φ90 στους οικισμούς Καθαροβουνίου, Θεριακησίου, Συκούλας , Μενιδίου και Χρυσοπηγής συνολικού μήκους 980μ
Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 5 ημερών.

Ο Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation