ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                            30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60444
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία    9-12-2016

 Αριθ.  Πρωτ.  –15601 


ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας
  4. Τον ΚΑ 30-7333.006  του προϋπολογισμού έτους 2016 και την ΠΑΥ 792/29-11-2016  η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 200/30-11-2016 απόφαση της ΟΕ
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας έως την 12-12-2016 ώρα 14:00  για την εκτέλεση της υπηρεσίας  μόρφωσης και συντήρησης  τάφρων στην ΤΚ Φλωριάδαςκαι συγκεκριμένα σε δρόμους  στους οικισμούς Φλωριάδας, Καθαρβουνίου, Λιασκόβου και Πύλης καθώς και σε αγροτικούς δρόμους που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία .  

περιγραφή εργασίας
μονάδα μέτρησης
ποσότητα
τιμή μονάδας
Δαπάνη
Μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος – άρση καταπτώσεων σε κάθε είδους έδαφος -Tοπική κοινότητα Φλωριάδας   
M2
7.300
Σύνολο δαπάνηςΦΠΑ 24%Γενικό σύνολο


Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 3 ημερών.

Γενικός ΓραμματέαςΓεώργιος Αλπός


Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation