ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΙΟΥ


          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                     

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60444
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία      19/12/2016

 Αριθ.  Πρωτ.      16051–

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενοΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας 
  4. Τον ΚΑ 25-7336,001  του προϋπολογισμού έτους 2016 και την ΠΑΥ 789/2016 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 200/30-11-2016 απόφαση της ΟΕ
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά έως 22/12/2016 ώρα 12:00 για  χωματουργικές  εργασίες  ελέγχου και συντήρησης που θα εκτελεστούν  στα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Περδικακίου και Αυλακίου σε βάθος εκσκαφής 60-70cm ,  και  αντικατάσταση καλωδίου φλοτέρ  500 μ συνολικά στο αντλιοστάσιο Αυλακίου.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 5 ημερών

Γενικός Γραμματέας


Γεώργιος Αλπός

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation