ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αμφιλοχία: 12-12-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ. 15700
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                        ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                               ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                         30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ: 2642 3 60424
FAX: 2642 360414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της εργασίας
  4. Τον  ΚΑ 20-7336.001  ( Συντήρηση και επισκευή παγίων εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αμφιλοχίας ) του προϋπολογισμού έτους 2016 για την ΠΑΥ  822/5-12-2016 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 200Α/5-12-2016 απόφαση της Ο.Ε.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας μέχρι την Δευτέρα 14-12-2016 και ώρα 12.π.μ. για την εργασία της  επισκευής και συντήρησης δικτύου φωτισμού στις τοπικές κοινότητες Αμπελακίου, Ανοιξιατίκου, Σάνου, Αμφιλοχίας, Σαρδηνίων και Βαρετάδας  που περιλαμβάνει την αντικατάσταση των εσωτερικών καλωδιώσεων  45 φωτιστικών σωμάτων και των βάσεων αυτών καθώς και την αντικατάσταση των ντουί 87 λαμπτήρων Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 5 ημερών.

Ο Γενικός Γραμματέας


Αλπός ΓεώργιοςΔιαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation