ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60444
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία         19/12/2016

Αριθ.  Πρωτ.        16046 –  

ΠΡΟΣ

Kάθε ενδιαφερόμενο


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για εκτέλεση  εργασιών συντήρησης δημοτικών κτιρίων στη ΔΕ Μενιδίου και συντήρησης οδοστρώματος σε δημοτικούς δρόμους της ΔΕ Μενιδίου  
  4. Τον ΚΑ 30-6662.012 του προϋπολογισμού έτους 2016 και την ΠΑΥ 836/05-12-2016 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ. 200Α/10-10-2016 απόφαση της ΟΕ
  5. Την υπ’ αριθμ. 616/2016 Απόφαση Δημάρχου που αφορά σε έγκριση προδιαγραφών οικοδομικών υλικών
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την Τρίτη 20-12-2016και ώρα 12.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :

Είδος
μον. μέτρ.
ποσό-τητα
τιμή μον.
δαπάνη
1
Φλαντζολάστιχο φύλλο 3mm με λινά
κιλά
45


2
Μπαταρίες νιπτήρα mix χρωμέ
τμχ
4


3
Τσιμέντο ταχείας πήξης 5κιλών
τμχ
6


4
Σύρματα μολυβδοσφραγίδων 2mm
τμχ
6


5
Ταινία ασφαλτική αυτοκόλλητη 30cm/10m
τμχ
6


6
Πλέγμα οδοσήμανσης 1,00*50,00μ
τμχ
8


7
Πλακάκια δαπέδου 33*33, Α’ ποιότητας
τ.μ.
15

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

 Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation