ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ


       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60444
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία      8/12/2016

 Αριθ.  Πρωτ.  –15537–

ΠΡΟΣ :

Κάθε ενδιαφερόμενοΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας 
  4. Τον ΚΑ 25-6262.002 του προϋπολογισμού έτους 2016 και την ΠΑΥ 793 /29-11-2016 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ. 200/30-11-2016  απόφαση της ΟΕ
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας έως την 12-12-2016 ώρα 12:00 για την εκτέλεση  της εργασίας  καθαρισμού επενδεδυμένης τάφρου , η οποία καλύπτεται από τμήματα πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα με άγκιστρα, μήκους 210μ στον οικισμό Θυάμου, καθώς και απομάκρυνσης δανείων από το εσωτερικό της τάφρου . 

περιγραφή εργασίας
εκτίμηση κατ΄αποκοπή δαπάνη
Καθαρισμός επενδεδυμένης τάφρου, καλυπτόμενη από τμήματα πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα με άγκιστρα, μήκους 210,00μ  στον οικισμό Θυάμου και απομάκρυνσης δανείων από το εσωτερικό της τάφρου
1.600,00

Σύνολο Δαπάνης
1.600,00€

Φ.Π.Α 24%
384,00€

Γενικό σύνολο
1.984,00€

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν εντός 5 ημερών.

  Ο Γενικός Γραμματέας


Γεώργιος Αλπός

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation