ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60444
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος

Αμφιλοχία         9/12/2016

Αριθ.  Πρωτ.        15594-

ΠΡΟΣ
Kάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για εκτέλεση εργασιών στη ΔΕ Ινάχου
  4. Τον ΚΑ 30-6662.011 του προϋπολογισμού έτους 2016 και την ΠΑΥ 721/29-11-2016 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ. 200/30-11-2016  απόφαση της ΟΕ
  5. Την υπ’ αριθμ. 570/2016  Απόφαση Δημάρχου που αφορά σε έγκριση προδιαγραφών οικοδομικών υλικών
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε  μέχρι την 12/12/2016 και ώρα 12.00 μ.μ  την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
 ΚΟΣΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
1
Ασβέστης (πολτός)
σάκος
27


2
Μαρμαρόσκονη
κυβικό
3


3
Τσιμέντο κοινό σε χαρτοσακούλες των 50kg 
τμχ
75


4
Τσιμέντο λευκό
τμχ
30


5
Πλέγμα ρολό
τμχ
20


6
Τρυπάνια
τμχ
20


7
Σύρμα κουλούρα των 3kg
τμχ
30


8
Φ18
τμχ
85


9
Κοιλοδοκοί 
τμχ
30


10
Καρφοβελόνες 16/21 (κουτί των 5kg)
τμχ
1


11
Καρφοβελόνες 19/45 (κουτί των 5kg)
τμχ
1ΣΥΝΟΛΟ


ΦΠΑ 24%


ΑΘΡΟΙΣΜΑ


 Ο Γενικός Γραμματέας


Γεώργιος Αλπός

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation