ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ                      

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60435- 440
FAX:   2642 3 60440
Πληροφορίες: Γεώργιος Χούτας

Αμφιλοχία      21-02 -2017  

 Αριθ.  Πρωτ.     – 1735 –

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  3. Την αναγκαιότητα για την ασφάλιση των κάτωθι οχημάτων  του Δήμου Αμφιλοχίας, από τις 27/02/2017 έως 31/03/2017, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
  4. Τις υπ’ αρίθμ. 8 & 14/6/2/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
  5. Τους Κ.Α. 20-6253.001, 25-6253.001, 25-6253.002, του προϋπολογισμού έτους 2017.
Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την ασφάλιση των παρακάτω οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας,  μέχρι  23-02-2017  :


1. Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα
1.3 Υλικές ζημιές σε τροχαίο από ανασφάλιστο όχημα
1.4 Θραύση κρυστάλλων άνευ απαλλαγής.
  


Α/Α
Αριθμός Κυκλοφορίας
Είδος Οχήματος
HP
Ημερομηνία 1ης Αδείας
 τιμή μικτού ασφαλίστρου βάση ισχύοντος Β/Μ (€)
1
ΚΗΥ-9734
Απορριμματοφόρο
41
22/01/2002

2
ΚΗΙ-9009
Ημιφορτηγό
17
30/11/2016

3
ΚΗΙ-9010
Ημιφορτηγό
17
30/11/2016

ΣΥΝΟΛΟ


Φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.
Ο
Γενικός ΓραμματέαςΓεώργιος Αλπός

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation