ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
   Αριθ. Πρωτ. 17/10-03-2017


ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας
4.      Τον  ΚΑ 64.98.05.0011  του προϋπολογισμού έτους 2017

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση υπηρεσιών Αποκομιδή & μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων Κατηγορίας 1 με σκοπό την αδρανοποίηση, τα οποία παράγονται από τις σφαγές στα δημοτικά σφαγεία, μέχρι 15-03-2017 και ώρα 12:00.Ο Πρόεδρος

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation