Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (27-3-2017)

Βίντεο: e-maistros.gr 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017, ώρα 17:00.
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου: ΟΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΒΑΡΕΤΑΔΑ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΩΣ ΑΡΕΙΑΔΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ ».
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας ].

ΘΕΜΑ 2ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας ].

ΘΕΜΑ 3ο : « Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος )].

ΘΕΜΑ 4ο : « Αντικατάσταση δύο μελών σε επιτροπές παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών έτους 2017 & τροποποίηση της αριθμ. 12/2017 Α.Δ.Σ.»
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος )].

ΘΕΜΑ 5ο : « Εκδίκαση έντασης των κ.κ. Χρήστου & Δημητρίου Μπακόλα ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κτιρίου στον οικισμό ΠΟΤΑΜΙΑ της Τ.Κ.Σταθά ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος )].

ΘΕΜΑ 7ο : « Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης – μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2017-2018 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 8ο : « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ ».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 9ο : « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. ΚΕ.ΔΑ ».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 10ο : « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 11ο : « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. Α/Θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 12ο : « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. Β/Θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Δήμαρχος ].

ΘΕΜΑ 13ο : « Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Παιδείας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας Δήμου ) ].

ΘΕΜΑ 14ο : « ΄Εγκριση και ανάθεση δαπανών για την ηχητική κάλυψη εορτασμών του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 15ο : « Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 16ο : « Υπογραφή σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού του Δήμου Αμφιλοχίας Αγρινίου στο Δήμο Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 17ο : «Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 18ο « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2017 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].Ο Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΒασίλειος Γάκης

-------------------------------------------------------


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίασης 27ης Μαρτίου 2017


ΘΕΜΑ 1ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου : ΟΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΒΑΡΕΤΑΔΑ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΩΣ ΑΡΕΙΑΔΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ ».
Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας με σχετική εισήγηση της μας γνώρισε τα εξής : Σας παρακαλούμε να προβείτε στην προσωρινή παραλαβή των εργασιών του έργου: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου : ΟΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΒΑΡΕΤΑΔΑ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΩΣ ΑΡΕΙΑΔΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ »που εκτελέσθηκαν από την ανάδοχο ΚΞ ΦΟΥΚΑΣ Δ.- ΚΩΣΤΑΣ Κ. και έγινε στις 13 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτος από την επιτροπή που έχει οριστεί με την 10/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας και αποτελείται από τους Ευφροσύνη Σταμάτη, Σιαπαλούρα Ελευθέριο, Ευανθία Βάσση υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και Τσόλκα Χρήστο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αμφιλοχίας. Η βεβαίωση εργασιών έγινε εκπρόθεσμα την 27-5-2015 και εγκρίθηκε παράταση έως 31-12-2016. Ως χρόνος εγγύησης του έργου είχε οριστεί στην Γ.Σ.Υ. 15 μήνες μετά την βεβαίωση των εργασιών του.
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 2ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Αμφιλοχίας ».
Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας με σχετική εισήγηση της μας γνώρισε τα εξής : Σας παρακαλούμε να προβείτε στην οριστική παραλαβή των εργασιών του έργου: «΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστική παραλαβής έργου : Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Δήμου Αμφιλοχίας »που εκτελέσθηκαν με αυτεπιστασία και έγινε στις 22 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτος από την επιτροπή που έχει οριστεί με την 58/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας και αποτελείται από τους Βαλλή Ιωάννα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Κατσούλα Γεώργιο υπάλληλό του Δήμου Αμφιλοχίας και Τσόλκα Χρήστο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αμφιλοχίας. Η βεβαίωση εργασιών έγινε εκπρόθεσμα την 1-6-2015 και εγκρίθηκε παράταση έως 30-6-2015. Ως χρόνος εγγύησης του έργου είχε οριστεί στην Γ.Σ.Υ. 15 μήνες μετά την βεβαίωση των εργασιών του.
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 3ο : « Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δημοτικών έργων ».

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου :
« Ανακαίνιση κτιρίου πρώην 2ου Δ.Σ. και μετατροπή του σε κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών ».
Με την 15081/28-11-2016 ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου που τοιχοκολλήθηκε στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος συντασσόμενου σχετικού πρακτικού ανάρτησης.
Η κλήρωση έγινε στις 1-12-2016 μεταξύ των υπαλλήλων του Δήμου , σύμφωνα με την κατάσταση προσωπικού που δύναται να συμμετέχουν .
Οι επιτροπές που δημιουργήθηκαν από την διαδικασία της κλήρωσης έχουν ως εξής:


α/α
Τιτλος εργου
Κληρωθεις 1
Κληρωθείς 2
1
Ανακαίνιση κτιρίου πρώην 2ου Δ.Σ. και μετατροπή του κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών
Βαλή Ιωάννα
Μόσχος Δημήτριος


αναπλρωματικα μελη
Ρούση Πηνελόπη
Πατρινούδη Θεοδώρα

Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 4ο : « Αντικατάσταση δύο μελών σε επιτροπές παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών έτους 2017 & τροποποίηση της αριθμ. 12/2017 Α.Δ.Σ.»
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση δύο μελών σε επιτροπές παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών έτους 2017 & τροποποίηση της αριθμ. 12/2017 Α.Δ.Σ.
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 5ο : « Εκδίκαση ένστασης των κ.κ. Χρήστου & Δημητρίου Μπακόλα ».
Το Τμήμα Δόμησης με την αριθμ . πρωτ.: 16220/2016/3-3-2017 εισήγηση του μας διαβίβασε την από 21-12-2016 ένσταση των κ.κ. Μπακόλα Χρήστου & Δημητρίου σχετικά με υπόθεση των κ.κ. Ελένης & Ανδρέα Γραμματικογιάννη .
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 6ο : « Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κτιρίου στον οικισμό ΠΟΤΑΜΙΑ της Τ.Κ.Σταθά ».
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κτιρίου στον οικισμό ΠΟΤΑΜΙΑ της Τ.Κ.Σταθά για κάλυψη των αναγκών του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που θα βρίσκεται και θα περιπολεί στην περιοχή και για διάστημα από 1/5/2017 έως 31/10/2017.
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 7ο : « Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης – μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2017-2018 ».

ΘΕΜΑ: Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης -μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ. για το σχολικό έτος 2017-2018

«Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με το ν 4368/2016 αναδιάρθρωσε τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προχώρησε σε θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων.
Στο Δήμο μας λειτουργεί ΕΠΑΛ και περιλαμβάνει ειδικότητες οι οποίες συνάδουν με τα αντικείμενα της υπηρεσίας μας και μπορούν οι μαθητές να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Συγκεκριμένα προτείνουμε τον καθαρισμό για το σχολικό έτος 2017-2018 5 θέσεων πρακτικής άσκησης μαθητών αποφοίτων ΕΠΑΛ των κάτωθι ειδικοτήτων:
 1. Από τον τομέα Μηχανολογίας την ειδικότητα Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών
 2. Από τον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας την ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης και οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Από τον τομέα Υγείας –Πρόνοιας -Ευεξίας την ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτή
 4. Από τον τομέα της Πληροφορικής την ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 5. Από τον τομέα Ηλεκτρολογίας την ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύο.
Το συνολικό ποσό της αμοιβής, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, που θα καταβάλλεται από το Δήμο μας, θα είναι 9,35 ευρώ ημερησίως. Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται στα 11,00 ευρώ.
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 8ο : « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ ».
Λήψη απόφασης για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕ.ΚΑ.ΔΑ.
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 9ο : « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. ΚΕ..ΔΑ ».
Λήψη απόφασης για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕ.ΔΑ.
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 10ο : « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου».
Λήψη απόφασης για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου .
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 11ο : « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. Α/Θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμφιλοχίας ».
Λήψη απόφασης για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Α/Θμιας Σχολικής Επιτροπής .
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 12ο : « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών Δ.Σ. Β/Θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Αμφιλοχίας ».
Λήψη απόφασης για τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Β/Θμιας Σχολικής Επιτροπής .
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 13ο : « Ορισμός Προέδρου Επιτροπής Παιδείας ».
Λήψη απόφασης για τον ορισμό προέδρου της Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αμφιλοχίας.
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 14ο : « ΄Εγκριση και ανάθεση δαπανών για την ηχητική κάλυψη εορτασμών του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2017 ».
Λήψη απόφασης για την έγκριση και ανάθεση των κάτωθι ηχητικών δαπανών για την ηχητική κάλυψη των εορτασμών του Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2017 στον κ. Καραντζιά Γεώργιο .
( Ηλεκτρονικά- Ανταλλακτικά-Ηλεκτρονικό Ηλεκτρονικό Εργαστήριο – Βιντεοσκόπηση –Φωτογραφία ) ως κάτωθι :
Ηχητική κάλυψη εορτασμών 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2017
Δ.Δ Αμφιλοχίας 600€ + 24%= 744€
Τ.Κ Χαλκιοπούλων 450 + 24% = 558€
Ηχητική κάλυψη εορτασμών - Άγιου Ανδρέα του Ερημίτη, στο Χαλκιόπουλο Αμφιλοχίας
550€+ 24%= 682 €

Ηχητική κάλυψη εορτασμών 17 ης Νοέμβρη 2017
Δ.Δ Αμφιλοχίας 400 + 24% = 496€
ΣΥΝΟΛΟ = 2480 €
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ15 ο : « Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου Αμφιλοχίας ».

«Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί οποτεδήποτε: α) να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας»
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις και λόγω:
-Τις τροποποίησης του οργανισμού που θα προκύψει μέσα από την αξιολόγηση των δομών του δήμου.
-Των αναγκών που προκύπτουν από τη συντήρηση και την άμεση αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο Ύδρευσης - Αποχέτευσης λόγω της παλαιότητας του δικτύου, ανάγκες οι οποίες εάν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης όλης της περιοχής του Δήμου μας.
-Των αναγκών που προκύπτουν για τη συντήρηση του οδικού δικτύου και των λοιπών υποδομών του Δήμου και τα Σαββατοκύριακο αλλά και τη διάρκεια ολόκληρου του 24ώρου (καθαρισμοί δρόμων, αντιμετώπιση καταπτώσεων, πυροπροστασία κτλ) λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της περιοχής μας (ορεινοί όγκοι , έντονη βλάστηση).
Η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες σχετικές πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας.
Προτείνουμε :
 1. Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους για:
Α. Το τμήμα Τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τους εξής κλάδους, ειδικότητες και αριθμό υπαλλήλων
Κλάδος/ειδικότητα
Αριθμός
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
5
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
5
ΥΕ ΟΔΗΓΩΝ
1
Β. Υπηρεσία ύδρευσης -αποχέτευσης που περιλαμβάνει τους εξής κλάδους, ειδικότητες και αριθμό υπαλλήλων:
Κλάδος/ειδικότητα
Αριθμός
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
1
ΥΕ ΒΟΗΘΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
1


Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .


ΘΕΜΑ 16ο : « Υπογραφή σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού του Δήμου Αμφιλοχίας Αγρινίου στο Δήμο Αμφιλοχίας».

ΘΕΜΑ: Υπογραφή σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού του Δήμου Αγρινίου στο Δήμο Αμφιλοχίας


ΑΔΑ……………………………

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. -Άρθρο 99 Ν. 3852/2010)

Στην Αμφιλοχία, σήμερα …/…/2017 ημέρα …………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1. Ο Δήμος Αμφιλοχίας που εδρεύει στην Αμφιλοχία και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον Απόστολο Κοιμήση , Δήμαρχο , σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό ……../2017, η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (1ος συμβαλλόμενος)
2. Ο Δήμος Αγρινίου που εδρεύει στο Αγρίνιο και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Παπαναστασίου Γεώργιο , Δήμαρχο , σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με αριθμό ……/2017, η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (2οςσυμβαλλόμενος).

Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 99, 205 και 206 αυτού.
2) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο του Δήμου Αμφιλοχίας όσο και του Δήμου Αγρινίου ότι είναι αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»
4) Την αριθμ………. /201…… απόφαση του Δ.Σ. Αμφιλοχίας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Αγρινίου για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»
5) Την αριθμ. ……../2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου , με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Αμφιλοχίας για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Δήμος Αμφιλοχίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την υλοποίηση της πράξης (έργο) με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» . Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει την αναγκαία για την επίβλεψη του έργου στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας (έλλειψη Μηχανολόγου Μηχανικού) .Για το λόγο αυτό έχει απευθύνθηκε στο Δήμο Αγρινίου , ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Αμφιλοχίας με τη διάθεση τεχνικού προσωπικού στην υλοποίηση της εν λόγω πράξης.
ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης
Ο Δήμος Αμφιλοχίας και ο Δήμος Αγρινίου συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας με την οποία διατίθεται τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση της πράξης ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» με σκοπό την ενίσχυση της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας του Δήμου Αμφιλοχίας (κυρίου του έργου)ώστε να επιβλέψει με επάρκεια το ανωτέρω έργο της ως άνω πράξης με στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίησή του.
ΑΡΘΡΟ 2
Διαδικασία υλοποίησης της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας
2.1 Διάθεση τεχνικού προσωπικού
Με την παρούσα Σύμβαση, ο Δήμος Αγρινίου , διαθέτει προσωπικό της (στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας), προκειμένου να υποστηρίξουν την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αμφιλοχίας στην ανάθεση και υλοποίηση του μοναδικού υποέργου της πράξης «««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ».
Το προσωπικό αυτό ορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οποίος υπογράφεται από τον Δήμαρχο. Το προσωπικό που διατίθεται στο Δήμο Αμφιλοχίας υπάγεται διοικητικά μόνο ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφιλοχίας για τη διάρκεια ανάθεσης και επίβλεψης της σύμβασης του υποέργου ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ». Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου στην οποία υπηρετούν τα στελέχη που διατίθενται στο Δήμο Αμφιλοχίας συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών των διατιθέμενων στελεχών. Αντίθετα οι εντολές μετακίνησης για την άσκηση των καθηκόντων επίβλεψης του εν λόγω υποέργου, εγκρίνονται και από τα όργανα του Δήμου Αμφιλοχίας , τον οποίο και βαρύνουν.
Τα στελέχη που ορίζονται στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος δύναται να αντικατασταθούν από αντίστοιχης ειδικότητας στελέχη του Δήμου Αγρινίου , όταν διαπιστώνεται από τον Δήμαρχο έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη.
2.2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων.
2.2.1 Ο Δήμος Αμφιλοχίας (κύριος του έργου), με την ένταξη της πράξης στο ΠΔΕ , αναλαμβάνει να λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης. Η λειτουργία της αναθέτουσας/προϊσταμένης αρχής γίνεται από το Δήμο Αμφιλοχίας (κύριο του έργου) οι υπηρεσίες του οποίου ασκούν τόσο το ρόλο της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας όσο και της οικονομικής διαχείρισης της πράξης. Ο Δήμος Αμφιλοχίας ορίζει τον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αμφιλοχίας (κυρίου του έργου). Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμφιλοχίας οφείλει να διαθέσει στο προσωπικό που της διατίθεται τα κατάλληλα μέσα (χώρους, γραφεία, εξοπλισμό κλπ) που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων που τους αναθέτει στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.
2.2.2 Ο Δήμος Αγρινίου αναλαμβάνει να διαθέσει δύο (2) στελέχη με κατάλληλες ειδικότητες προκειμένου να συνδράμουν με αποτελεσματικό τρόπο στην επίβλεψη και παραλαβή του υποέργου ««ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» για όσο χρόνο διαρκεί η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εκτέλεσης του υποέργου.

ΑΡΘΡΟ 3
Χρονική διάρκεια της σύμβασης
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική παραλαβή του υποέργου/ που αναφέρονται στο άρθρο 2.Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα ανέλθει στους 24 είκοσι τέσσερις μήνες από την σύναψή της.
ΑΡΘΡΟ 4
Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης
Ως όργανο παρακολούθησης της σύμβασης, ορίζεται Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται ως ακολούθως:
Α) Για το Δήμο Αμφιλοχίας :
Ο Κοπίδης Κων/νος , Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Τσόλκα Χρήστο Δημοτικό Σύμβουλο
Β) Για το Δήμο Αγρινίου :
Ο ………………….., Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον …………………………………………...
Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (Επιτροπής) είναι:
 • Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή των όρων της σύμβασης.
 • Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της.
 • Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν την πορεία της.
 • Ο εκπρόσωπος του δήμου Αμφιλοχίας ορίζεται υπεύθυνος για την εκπροσώπηση του οργάνου έναντι τρίτων

ΑΡΘΡΟ 5
Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθμίσεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.
Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης που θα απαιτηθούν, θα καλύπτονται από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Αμφιλοχίας (κύριος του έργου)
ΑΡΘΡΟ 6
Καταγγελία της σύμβασης
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.
Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε δύο αντίτυπα (2) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 1. Για το Δήμο Αμφιλοχίας


 1. Για το Δήμο Αγρινίου


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πίνακας Στελεχών του Δήμου Αγρινίου , που διατίθενται στο Δήμο Αμφιλοχίας για την Υλοποίηση της παρούσας.
Α/Α
Ονοματεπώνυμο στελέχους
Ειδικότητα
Υπηρεσία από την οποία προέρχεται
Ρόλος στην υλοποίηση της Σύμβασης
1
Σακελαριάδης Κων/νος
Μηχανολόγος Μηχανικός
………………
Επιβλεπων Μηχανικός
2
Σερπάνος Νικόλαος
………………….
……………………
Μέλος επιτροπής παραλαβής έργου


Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .

ΘΕΜΑ 17ο : «Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας».
Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04:
«Οι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων του άρθρου 120 του Π.Δ. 410/1995 και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων δήμων, καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών, μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στους Γενικούς Γραμματείς των δήμων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου δήμου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, για τους παραπάνω χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, το ανώτατο επιτρεπτό όριο των κλήσεων αυτών.»
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005) το ανώτατο επιτρεπτό όριο καθορίζεται για κάθε δήμο ή κοινότητα με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και πρέπει φυσικά να κυμαίνεται μέσα στα όρια που θεσπίζονται από την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση.
Επιπλέον η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών 59801/ΕΓΚ.36/20-12-05, ορίζει ότι στο ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου ΟΤΑ για κάθε έναν χρήστη τέτοιων υπηρεσιών, βάσει της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, θα υπολογίζεται το σύνολο της σχετικής δαπάνης, όλων των επιμέρους χρεώσεων συμπεριλαμβανομένων.
Το ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων μηνιαίως, καθορίζεται από την ΚΥΑ 18391/2005 (ΦΕΚ 1388/Β/7-10-2005)ως εξής:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων
Κλήσεων μηνιαίως (ευρώ)
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων +πρωτευουσών νομών
Έως 200,00 €
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.001-50.000 κατοίκους
Έως 160,00 €
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 5.001 – 20.000 κατοίκους
Έως 140,00
Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους+ Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
Έως 100,00
Αντιδήμαρχοι 50% του ορίου των κλήσεων του Δημάρχου
Έως 70,00 €
Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων (δήμοι με πληθυσμό
άνω των 80.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών)
Έως 80,00
Γενικοί Γραμματείς δήμων
Έως 80% του ορίου κλήσεων του Δημάρχου (112,00 €)
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Όμοιο με του Αντιδημάρχου


Επειδή, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των δικαιούχων του Δήμου μας, απαιτείται η χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, προτείνεται στο ΔΣ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε δικαιούχο ανά μήνα, μέσα στα όρια που ορίζει η ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/710-2005), όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα καθώς και η ένταξη έξι (6) συνδέσεων GPRS για τη μετάδοση δεδομένων (DATA) στο πληροφοριακό σύστημα στο Δήμο Αμφιλοχίας:


Δικαιούχος
Ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων σε ευρώ μηνιαίως
Δήμαρχος
140 ευρώ
Αντιδήμαρχοι (4)
70 ευρώ έκαστος
Γενικός Γραμματέας
128 ευρώ
ΑΡΙΘΜΟΙ DATA
6980047697
COSMOTEΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 15
6987620181
COSMOTE MOBILE PLUS 20
6970102754

Χρήση INTERNET για αποστολή δεδομένων έως 1gb
(ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ)
6972258464

6972258632

6981113476
Στην περίπτωση που το ύψος ενός λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία κάλυψη από τον Δήμο Αμφιλοχίας πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη.
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .


ΘΕΜΑ 18ο « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2017 ».
Ακολουθεί συνημμένα αναλυτικός πίνακας .
Προτείνουμε την λήψη σχετικής απόφασης .Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Τρισδιάστατο ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα

keramidi-valtou.blogspot.com