ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 16/10-03-2017


ΠΡΟΣ
                                                                                    Κάθε ενδιαφερόμενο


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας
4.      Τον  ΚΑ 64.98.05.0004  του προϋπολογισμού έτους 2017 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση υπηρεσιών Αποκομιδή & μεταφορά ζωικών υποπροϊόντων Κατηγορίας 3 με σκοπό την αδρανοποίηση τα οποία παράγονται από τις σφαγές στα δημοτικά σφαγεία, μέχρι 15-03-2017 και ώρα 12:00.


Ο Πρόεδρος
Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation