ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 24/10-06-2017


ΠΡΟΣ
                                                                                    Κάθε ενδιαφερόμενο


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας
4.      Τον  ΚΑ 64.98.05.0005  του προϋπολογισμού έτους 2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση εργασιών
Απεντόμωσης, Απολύμανσης, Μυοκτονίας στα δημοτικά σφαγεία, μέχρι 15-03-2017 και ώρα 12:00.
Oι απαιτούμενες υπηρεσίες είναι:
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ
A)   ΒΑΔΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΜΑ (κατσαρίδες, μυρμήγκια, αράχνες κ.τ.λ.)
 Β) ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ
A)   1) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΥΓΑΣ
B)    2) ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΨΥΛΛΟΥ
Με την έναρξη των παραπάνω υπηρεσιών θα  δημιουργηθεί φάκελος απεντόμωσης – μυοκτονίας ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:
1. Άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2. Ιδιωτικό συμφωνητικό
3. ετήσιο πρόγραμμα εφαρμογών
4. Δελτίο παρακολούθησης Δολωματικών Σταθμών
5. Σχεδιάγραμμα Τοποθέτησης Σταθμών και Παγίδων
6. Πιστοποιητικό Απεντόμωσης-Μυοκτονίας
7. Έκθεση παρατηρήσεων-δελτίο εργασιών
8. Εγκρίσεις κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα χρησιμοποιούμενα χημικά σκευάσματα
Ετ πρόγραμμα απεντόμωσης- μυοκτονίας:
1.    12 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ
2.    2  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΒΑΔΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
3.    6  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΥΓΑΣ
4.    4  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΨΥΛΛΟΥ


Ο Πρόεδρος

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation