ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 25/13-03-2017


ΠΡΟΣ
                                                                                    Κάθε ενδιαφερόμενο


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας
4.      Τον  ΚΑ 64.98.05.0006 του προϋπολογισμού έτους 2017

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση μικροβιολογικών αναλύσεων στα δημοτικά σφαγεία, μέχρι 15-03-2017 και ώρα 12:00.
Οι μικροβιολογικές αναλύσεις που θα γίνονται είναι:
Μικροβιολογική ανάλυση σφάγειων: 1. Ολική μικροβιολογική αερόβια χλωρίδα 30ο C
                                                                   2. Εντεροβακτήριοειδή
                                                                   3. Σαλμονέλλα
Μικροβιολογική ανάλυση νερού: Ολικά κολοβακτηριοεδή, Εντερόκοκκοι, E. Coli.  


Ο Πρόεδρος
Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation