ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ                      

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60435- 440
FAX:   2642 3 60440
Πληροφορίες: Ταξιάρχης Σαλμάς

Αμφιλοχία      02-05 -2017  

 Αριθ.  Πρωτ.     – 4522

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  3. Την αναγκαιότητα για την προμήθεια ελαστικών, για το ΚΗΙ-8982, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.
  4. Τον ΚΑ 30-6671.002 του προϋπολογισμού έτους 2017.
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι  03-05-2017  :

Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
M.M.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
1
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 13-22.5
ΤΕΜ.
2ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ


ΦΠΑ 24%


ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


                                                                   Ο
Γενικός ΓραμματέαςΓεώργιος Αλπός

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation