ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
         Αριθ. Πρωτ. 68/28-06-2017


       ΠΡΟΣ
                                                                                             Κάθε ενδιαφερόμενο


Έχοντας υπόψη :
1.   Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.   Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.   Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση προμήθειας ποδοβαλβίδων αναβατορίων  ¼ και χειριστηρίου αέρος στα δημοτικά σφαγεία
4.   Τον  ΚΑ 14.00.09.0000 του  προϋπολογισμού έτους 2017 και την AAY 47/27-06-2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση της  προμήθειας ποδοβαλβίδων αναβατορίων ¼ και χειριστηρίου αέρος στα δημοτικά σφαγεία στα δημοτικά σφαγεία μέχρι 05
-07-2017 και ώρα 12:00.

Η Πρόεδρος

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation