ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 74/24-07-2017


ΠΡΟΣ
                                                                                                         Ι. ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟ


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας
4.      Τον  ΚΑ 64.98.05.0010  του προϋπολογισμού έτους 2017 και την AAY 54/24-07-2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης του περιβάλλοντος χώρου των δημοτικών σφαγείων


Η Πρόεδρος

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation