ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΣΣ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 76/25-07-2017


ΠΡΟΣ
                                                                                            Λιανό Φώτιο


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας επισκευής αυτοκινήτου ΒΣΣ ΔΕ Ινάχου
4.      Τον  ΚΑ 62.07.03.0000  του προϋπολογισμού έτους 2017 και την AAY 52/24-07-2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την επισκευή του αυτοκινήτου του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι ΔΕ Ινάχου, μέχρι 01
-08-2017 και ώρα 12:00.


ΗΠρόεδρος
Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation