ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα                            
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου
                     30500 Αμφιλοχία
ΤΗΛ.: 2642 3 60424
FAX:   2642 3 60414
Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος
Αμφιλοχία          24-7-2017
                           Αριθ.  Πρωτ.        9277  

ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη :
  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
Την αναγκαιότητα για την προμήθεια  οικοδομικών υλικών θα χρησιμοποιηθούν για επισκευές κοινοχρήστων χώρων της ΔΕ Αμφιλοχίας και συγκεκριμένα στις τοπικές κοινότητες  Στάνου, Κεχρινιάς και Βαρετάδας και όπου αλλού υπάρξει ανάγκη.
  1. Τον ΚΑ 30-6662.003 του προϋπολογισμού έτους 2017 και την ΑΑΥ  Α-444 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 81/8-6-2017  απόφαση της ΟΕ
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη μέχρι Tρίτη  25-7-2017  :

α/α
Είδος
Μονάδα μέτρησης
Ποσότητα
Ενδεικτικό κόστος
Δαπάνη
1
Τσιμέντο 50κιλών
τεμ
125,00


2
Τσιμέντο λευκό 25 κιλών
τεμ
1,00


3
Ασβέστης Big-Bag
τεμ
2,00


4
Αμμοχάλικο σπαστό λατομείου
κυβ.
18,00


5
Αμμοχάλικο σπαστό λατομείου 25 κιλών
τμχ
45,00


6
Άμμος
κυβ
7,50


7
Άμμος  25 κιλών
τμχ
60,00


8
Καρφοβελόνες 16-21 ( κουτί των 5 kg)
κλ
12,00


9
Σύρμα πλέγμα κουλούρα 25 μέτρων
τμχ
7,00


10
Σύρμα δεσίματος  κουλούρα 2 κιλών
τμχ
1,00


11
φ 10 τεμ των 4 μέτρων
τμχ
70,00


12
φ16  τεμ των 2 μέτρων
τεμ
20,00


13
Κόλλα πλακιδίων  25 κιλών
τμχ
2,00


14
Πλαστικό χρώμα 10λτ
τεμ
1,00


15
Νέφτι 4 λτ
τεμ
1,00


17
Σιλικόνη
τμχ
2,00


18
Πινέλα 3 ίντσες
τμχ
1,00


Σύνολο 

Φ.Π.Α. 24%

Γεν. Σύνολο


Για την προμήθεια των παραπάνω ειδών έχουν συνταχθεί από 19-7-2017 Τεχνικές Προδιαγραφές από το Τμήμα Τεχνικών έργων και Συντήρησης Υποδομών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο αντίστοιχο Τμήμα (ΑΔΑ : ΩΟΣΠΩΨΞ-5ΓΓ)
 Ο Γενικός Γραμματέας

Γεώργιος Αλπός

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation