ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 94/25-10-2017


ΠΡΟΣ
                                                                                    Mητροπάνου Αναστασία


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της προμήθειας αφρώδους καθαριστικού
4.      Τον  ΚΑ 64.08.01.0000  του προϋπολογισμού έτους 2017 και την AAY 86/25-10-2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την προμήθεια Υγρού ειδικού καθαριστικού για τα δημοτικά σφαγεία TOPAZ CL 1 225 KG. Υγρό, αλκαλική αφρός καθαριστικό με περιεκτικότητα σε χλώριο για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων στα δημοτικά σφαγεία, μέχρι 31
-10-2017 και ώρα 12:00.
.


Η Πρόεδρος
Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation