ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΣΣ ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 92/23-10-2017


ΠΡΟΣ
                                                                                          Λιανό Φώτη


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας για την επισκευή του αυτοκινήτου του ΒΣΣ ΔΕ Ινάχου
4.      Τον  ΚΑ 62.07.03.0000  του προϋπολογισμού έτους 2017 και την AAY 92/20-10-2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την επισκευή του αυτοκινήτου του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι ΔΕ Ινάχου, μέχρι 27
-10-2017 και ώρα 12:00.


ΗΠρόεδρος
Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation