ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΕΙΦΑΝΕΙΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 96/26-10-2017


       ΠΡΟΣ
                                                                                          Κάθε ενδιαφερόμενο


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της  προμήθειας εξοπλισμού μέτρησης καθαρότητας επιφανειών
4.      Τον  ΚΑ 64.98.05.0010  του  προϋπολογισμού έτους 2017 και την AAY 90/20-10-2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση της  προμήθειας εξοπλισμού μέτρησης καθαρότητας επιφανειών στα δημοτικά σφαγεία, μέχρι τις 1/11/2017
και ώρα 12:00.Η  Πρόεδρος

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation