Πρόσκληση για προσφορά προμήθειας υλικών φαρμακείου ΒΣΣ ΔΕ Ινάχου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 94/24-10-2017


ΠΡΟΣ
                                                                                     ΤΟΡΟΥΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών φαρμακείου ΒΣΣ ΔΕ Ινάχου
4.      Τον  ΚΑ 64.08.02.0000 του προϋπολογισμού έτους 2016 και την AAY  72/01-09-2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την προμήθειας υλικών φαρμακείου ΒΣΣ ΔΕ Ινάχου.
μέχρι 31/10/2017.Η Πρόεδρος
Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation