ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΙΓΚΕΛΙΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 108/28-11-2017


ΠΡΟΣ
                                                                                    ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ


Έχοντας υπόψη :
1.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.  Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση εργασιών επανακατασκευής 175 ανοξείδωτων τσιγκελιών  στα δημοτικά σφαγεία.
4.  Τον  ΚΑ 62.07.01.0000  του προϋπολογισμού έτους 2017 και την AAY 109/28-06-2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση εργασιών επανακατασκευής 175 ανοξείδωτων τσιγκελιών  στα δημοτικά σφαγεία, μέχρι 04
-12-2017 και ώρα 12:00.Η Πρόεδρος
Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation