ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 110/29-11-2017


ΠΡΟΣ
                                                                            ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡ. ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΟΕ

Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση την εργασίας επισκευής αντλητικού συστήματος
4.      Τον  ΚΑ 62.07.02.0000  του προϋπολογισμού έτους 2017 και την AAY 104/24-11-2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση εργασιών  επισκευής αντλητικού συστήματος των δημοτικών σφαγείων Αμφιλοχίας, μέχρι 07
-09-2017 και ώρα 12:00.,
Οι εργασίες που θα γίνουν περιλαμβάνουν αλλαγή ρουλεμάν και άξονα, συντήρηση περιέλιξη, αλλαγή ρουλεμάν αντλίας, εξαγωγή μεταφορά επισκευή και τοποθέτηση σώματος αντλίας στον τόρνο

Η Πρόεδρος
Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation