ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ. 114/05-12-2017


ΠΡΟΣ
                                                                                                                                            Γ. ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ


Έχοντας υπόψη :
1.      Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3.      Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών συντήρησης των ψυκτικών εγκαταστάσεων  
4.      Τον  ΚΑ 62.07.01.0000  του προϋπολογισμού έτους 2017 και την AAY 107/24-11-2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση της προμήθειας υλικών συντήρησης των ψυκτικών εγκαταστάσεων των δημοτικών σφαγείων Αμφιλοχίας, μέχρι 12
-12-2017 και ώρα 12:00.
Η προμήθεια αφορά
1.      
Προμήθεια, 80kg FREON R404A
2.      
Ψυκτέλαιο RL32 20 λίτρα


Η Πρόεδρος
Διαβάστε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις

Video του μήνα: Η Βυζαντινή Άρτα σε 3D animation