Υπηρεσίες


Υπηρεσία
Τηλέφωνο
FAX
Email
Διοικ. και Οικονομ.
2681360020
Γιώργος Μπόβης
2681360090
Κ.Ε.Π.
2681360060
Κων-να Ρεβίθη
2681360090
ΒΟΗΘ. στο ΣΠΙΤΙ
2681360070
2681360090 Δημαρχιακό κτίριο Μενιδίου  (360ο - Google Street View)

Άλλες υπηρεσίες στο Μενίδι

Δημοτ.Σχολείο Μενιδίου: 2681088229
Αγροτικό Ιατρείο: 2681088220
Νηπιαγωγείο Μενιδίου: 2681088090
Φαρμακείο: 2681088740
Δημ.Σχολ.Χρυσοπηγής: 2681077348ΕΛ.ΤΑ. Πρακτορείο: 2681088747
Δημ.Σχολ.Χρυσοράχης:


Δημοτική Ενότητα Ινάχου


Υπηρεσία
Τηλέφωνο
FAX
Email
Διοικητική
2647360123
2647022386

Οικονομική
2647360119
2647022386

Κ.Ε.Π. Μαλεσιάδας
Δήμος Αμφιλοχίας

Υπηρεσία
Τηλέφωνο
FAX
Email
Γραφείο δημάρχου
2642360450
2642360414
Γενικός Γραμματέας
2642360424
2642360414

Τεχνική Υπηρεσία
2642360423


Ταμείο
2642360415
2642360408

Οικονομική Υπηρεσία
2642360417
2642360408

Διοικητική Υπηρεσία
2642360419
2642360408

Κ.Ε.Π. Αμφιλοχίας
2642360431


Πολεοδομία
2642361122

Πρόνοια
2642023266Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας 2642022538
Μετά την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Αμφιλοχίας και του ΙΚΑ Αμφιλοχίας, οι περισσότερες υποθέσεις της συνεχίζουν να εξυπηρετούνται από τα αντίστοιχα γραφεία - παραρτήματα της Αμφιλοχίας.

ΔΟΥ Αμφιλοχίας (παράρτημα) Τηλ. 2642022266
ΙΚΑ Αμφιλοχίας (παράρτημα) Τηλ. 2642023664

Video του μήνα: Θύαμος Ινάχου