Συνεδρίαση Δ.Σ. 15-9-2014


Δείτε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15-9-2014
(WEB TV e-maistros.gr)
Πηγή e-maistros.gr


ΘΕΜΑ 1ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : « Ασφαλτόστρωση Δημοτικού οδικού δικτύου Αμφιλοχίας ». [ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας ].
ΘΕΜΑ 2ο: « Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών καθαριότητας και πυροπροστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας ». [ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας ].
ΘΕΜΑ 3ο: « Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της παιδικής κατασκήνωσης Μπούκας ». [ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ].
ΘΕΜΑ 4ο: « Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο παιδότοπων » [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ].
ΘΕΜΑ 5ο: « Λήψη απόφασης για την παραχώρηση άνευ δημοπρασίας παραλιακού χώρου στην Δ.Κ. Μενιδίου (θέση «ΑΓΡΙΛΟΣ») ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ].
ΘΕΜΑ 6 ο: « Λήψη απόφασης για την παραχώρηση άνευ δημοπρασίας παραλιακών χώρων στην Μπούκα Αμφιλοχίας ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ].
ΘΕΜΑ 7ο : « Ψήφιση πίστωσης 2.250,00 € για την εορτή «Αγίου Ανδρέα Ερημίτη» στην Τ.Κ. Χαλκιοπούλων ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας ].
ΘΕΜΑ 8ο : « Κατανομή πίστωσης ποσού 51.097,85 € στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή & στην Β/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αμφιλοχίας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ].
ΘΕΜΑ 9ο : « Ορισμός νέου εκπροσώπου ως μέλους Δ.Σ. ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α λόγω παραιτήσεως του ορισθέντος μέλους ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ].
ΘΕΜΑ 10ο : « ΄Εγκριση 1ης παράτασης για την προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2014 ». [ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας ].
ΘΕΜΑ 11ο : « Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής της 3ης φάσης του έργου : « Ευφυές Σύστημα Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων του Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ].
ΘΕΜΑ 12ο : « Μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Αμφιλοχίας ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ].
ΘΕΜΑ 13ο : « ΄Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου : « Οδός σύνδεσης Ι.Μ. Ρέθα – Θύαμος ». [ Εισηγητής : ο κ. Χρήστος Τσόλκας ].
ΘΕΜΑ 14ο : « ΄Εγκριση εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του κ. Βασιλείου Ντρούτση και του Δήμου Αμφιλοχίας (σύμβασης μεταξύ του αναδόχου του έργου « Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα ποσού 34.485,02 € και του πρώην Δήμου Μενιδίου ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής ].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι