Αναζήτηση ειδήσεων ανά μήνα

Δημοτικά Νέα

Τοπικές Ειδήσεις - Google News

Η περιοχή μας σε εικόνες

Η πιο πρόσφατη ανάρτηση

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (11-12-2019)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας θα συνεδριάσει την Τετάρτη 11-12-2019, ώρα 18:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης: Προτεινόμενο Τεχνικό πρόγραμμα, Ανάλυση χρηματοδοτήσεων.

ΘΕΜΑ 1ο : «΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων ΄Εργων Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2020 ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Κατσούλας (Δήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 2ο : « Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση διδακτηρίων και στέγαση Σχολικών Μονάδων του Δήμου ». [ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Νίκας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 3ο : « ΄Εγκριση επιστροφής χρημάτων στους συμμετέχοντες στην Εμποροπανήγυρη Δήμου Αμφιλοχίας ». [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο : « Εισηγητική έκθεση 3ου τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ». [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο : « ΄Εγκριση υψομετρικής μελέτης ανάμεσα στα Ο.Τ. 156,162,163,154,155,224 & 225 του ΕΡΣ/88 του Δήμου Αμφιλοχίας ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Κατσούλας (Δήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « Λήψη απόφασης για την « Εξουσιοδότηση του νέου νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου « Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Αμφιλοχίας »ενταγμένου στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο : « Λήψη απόφασης για την « Εξουσιοδότηση του νέου νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου « Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Αμφιλοχίας »ενταγμένου στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας ». [ Εισηγητής : ο κ. Ανδρέας Ρεγκούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Σωκ. Ροϊδης

Ειδήσεις από τοπικούς ιστοτόπους

Βίντεο του μήνα: Ancient Greece

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Οδηγίες.