Τοπικά Νέα

Δημοτικά Νέα

Ειδήσεις από τοπικούς ιστοτόπους

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (13-12-2023)

Το Δημοτικό ΣυμβούλιοΑμφιλοχίας θα συνεδριάσει την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 18:00. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2024 στο Δήμο Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 2ο: «Εισήγηση για καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2024 στο Δήμο Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 3ο: «Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024 στο Δήμο Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 4ο: «Επιβολή και καθορισμό του τέλους καθαριότητας λαϊκών αγορών, για το οικονομικό έτος 2024 στο Δήμο Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 5ο: «Επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2024 στο Δήμο Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 6ο: «Επιβολή τέλους Κυριακάτικης Αγοράς Μενιδίου για το οικονομικό έτος 2024 στο Δήμο Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 7ο: «Καθορισμός τελών ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2024 Δήμου Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 8ο: «Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2024 στο Δήμο Αμφιλοχίας» [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

ΘΕΜΑ 9ο: «Καθορισμό του ύψους των τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων για το έτος 2024 στο Δήμο Αμφιλοχίας». [Εισηγητής: Ο κ. Ρεγκούτας Ανδρέας (Αντιδήμαρχος)].

Βίντεο του μήνα: What is Artificial Intelligence?