ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.)
    Αριθ. Πρωτ.81/28-08-2017


       ΠΡΟΣ
                                                                                             Κάθε ενδιαφερόμενο


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Την αναγκαιότητα για την εκτέλεση της  προμήθειας πίνακα αναισθητοποίησης αιγοπροβάτων στα σφαγεία Αμφιλοχίας
     4. Τον  ΚΑ 14.00.09.0000 του  προϋπολογισμού έτους 2017 και την AAY 64/09-08-2017.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την εκτέλεση της  προμήθειας πίνακα αναισθητοποίησης αιγοπροβάτων στα σφαγεία Αμφιλοχίας μέχρι 04-09-2017 και ώρα 12:00.

Η Πρόεδρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι