Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (14-2-2018)

Βίντεο: e-maistros.gr
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε την Τετάρτη, 14-2-2018, ώρα 17:00. Θέματα ημερήσιας διάταξης.




ΘΕΜΑ 1 ο : « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής μικρών έργων των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 € έτους
2018 ( παργ. 2 άρθρο 15 Π.Δ. 171/87 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 229/1999)
κατόπιν κληρώσεως ( άρθρο 26 Ν.4024/2011) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 2 ο : « Λήψη απόφασης για την συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής
προμηθειών , εργασιών – υπηρεσιών έτους 2018 σύμφωνα με το Ν.4412/2016 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 3 ο : « ΄Εγκριση Σύμβασης Συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση
Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης Α.Ε. ( ΕΕΑΑ) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γργηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4 ο : « Διοργάνωση Καρβασαριώτικης Αποκριάς 2018 στο Δήμο Αμφιλοχίας
».[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5 ο : « Διαγραφές εγγραφών βεβαιωτικών καταλόγων ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6 ο : « Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας » .
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7 ο : « Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8 ο : « Λήψη απόφασης για την άρση ασυμφωνίας στην οριοθέτηση του
οικισμού Μπούκα Δήμου Αμφιλοχίας ( αίτημα κ. Σαλμά Ταξιάρχη ) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9 ο : « Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 12 Ν.4071 /2012 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10 ο : « Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη
αναγκών καθαριότητας Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11 ο : « Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2018
».[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 12 ο : «΄Εγκριση στοχοθεσίας ΚΕ.ΔΑ.».
[ Εισηγήτρια : η κ.Φρειδερίκη Λαμπράκη-Σταμούλη (Πρόεδρος Δ.Σ.) ].

ΘΕΜΑ 13 ο : «΄Αδεια χορήγησης αναμεταδότη ραδιοφωνικού σταθμού ( energy
94.2) στην Αμφιλοχία ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 14 ο : « Τροποποίηση Εκτελεστέων ΄Εργων Τεχνικού Προγράμματος 2018
Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 15 ο : « Τακτοποιητική αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018
Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Βασίλειος Γάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι