Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (20-4-2018


Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε την Παρασκευή 20-4-2018, ώρα 15:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο : « ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : « Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Δήμου Δ.Ε. Αμφιλοχίας ( Αποχέτευση όμβριων επί δημοτικής οδού Σαρδηνίων ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 2ο : « ΄Εγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου : « Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας δημοτικών ενοτήτων Μενιδίου και Ινάχου ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 3ο : « ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: « ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 4ο : « Χορήγηση άδειας σε παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 5ο : « Λήψη απόφασης διαγραφής προστίμου ( αίτημα κ. Σ.Πυρπύλη) » .
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « Συμμετοχή του Δήμου Αμφιλοχίας στη διεξαγωγή του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτλ/νιας στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου » .
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ7ο : « Λήψη απόφασης καθιέρωσης 12ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για την υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αμφιλοχίας ».[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο : « ΄Εγκριση σύναψη σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αμφιλοχίας και της εταιρείας « ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ.». για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Διαχείρισης Αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών , Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικού , Λαμπτήρων LED , Μικροσυσκευών & Συναφών Ειδών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο: « Κατανομή επιχορήγησης Πολιτιστικών Σωματείων του Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2018 ».
[ Εισηγητής :ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο: « Κατανομή επιχορήγησης Αθλητικών Σωματείων του Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2018 ».
[ Εισηγητής :ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο : «Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών για τον εορτασμό του Πολιούχου της Δ.Ε. Ινάχου « Αγίου Ανδρέα Ερημίτη» ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 12ο : «΄Εγκριση βεβαιώσεων παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 13ο : «΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 14 ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].


Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου


Βασίλειος Γάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι