Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (16-5-2018)

Βίντεο: e-maistros.gr
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε την Τετάρτη 16-5-2018, ώρα 15:00. Μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης ήταν και η "Έγκριση δημιουργίας Βρεφονηπιακού - Παιδικού Σταθμού στο Μενίδι"

Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1Ο : « Υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα « Δυτική Ελλάδα 2014-2020 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 2ο : «΄Εγκριση βεβαιώσεων παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 3ο : «΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 4ο : « Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας » .
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο : « Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα
« Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφιλοχίας » .
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Σιατής (Δημοτικός Σύμβουλος ) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Μεταλυκειακό ΄Ετος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) κατά το σχολικό έτος 2018-2019 » .
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7 ο : « Έγκριση δημιουργίας Βρεφονηπιακού - Παιδικού Σταθμού στο Μενίδι του Δήμου Αμφιλοχίας και υποβολή αίτησης εκδήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων Βρεφικής , Παιδικής και Βρεφονηπιακής φροντίδας σύμφωνα με την αριθμ πρωτ. 3777/2-5-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 8ο : « Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων και ορισμός μελών αυτής σύμφωνα με την παργ. 1 άρθρο7 του Π.Δ.270/81 για το έτος 2018 » .
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο : «Μίσθωση δύο (2) υδρευτικών ιδιωτικών γεωτρήσεων » .
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι