Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (25-6-2018)

Βίντεο: e-maistros.gr 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 25-6-2018 και ώρα 14:00. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : « ΄Εγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου : « Αντιπλημμυρική προστασία οικισμών Δήμου Δ.Ε. Αμφιλοχίας ( Αποχέτευση όμβριων επί δημοτικής οδού Σαρδηνίων ». [ Εισηγητής : ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 2ο : « Λήψη απόφασης για την ανάθεση καθαριότητας σε τρίτους ». [ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 3ο : «΄Εγκριση βεβαιώσεων παραλαβής εργασιών ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 4ο : «΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών ». [ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 5ο : «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση εγκατάστασης ραδιοφωνικών σταθμών : α) ΚΟΣΜΟΣ 90,7 F.M. & β)ANTENNA STAR ». [ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « Διαγραφές οφειλών υπαλλήλων Δήμου Αμφιλοχίας » . [ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 7ο : « ΄Εγκριση ποσού 35.000,00 € για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δήμου Αμφιλοχίας ». [Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].


ΘΕΜΑ 8Ο : « Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 9Ο : « ΄Εγκριση εκτέλεσης έργων του Δήμου μας που εντάχθηκαν στο Ε.Π. : « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 : Α) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ ( ΟΙΚ. ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ) – Β) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ( ΟΙΚ. ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ)». [ Εισηγητής : ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 10Ο : « Έγκριση της πρόσληψης προσωπικού με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 209 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει, των υπόλοιπων ατόμων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση συστημάτων διαχείρισης νερού Δήμου Αμφιλοχίας"» [ Εισηγητής : ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 11Ο : «Έγκριση διενέργειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 – 2020 » [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 12Ο : Περί καταβολή ή μη ποσού συμμετοχής των κατασκηνωτών στην Παιδική Κατασκήνωση Μπούκας. [ Εισηγητής : ο κ. Κοπίδης Κωνσταντίνος ( Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 13ο : «Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση διδακτηρίων και στέγαση Σχολικών Μονάδων του Δήμου» [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 14ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].


Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Βασίλειος Γάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι