Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας (29-10-2018)


Βίντεο: e-maistros.gr

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018, ώρα 15:00. Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο : « Αποδοχή όρων ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αμφιλοχίας», τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 2ο : «΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο : «΄Εγκριση βεβαιώσεων παραλαβής εργασιών ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 4ο : « Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο : « Λήψη απόφασης για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης της λειτουργίας Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « Καθορισμός τελών ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας (Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ,ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ)».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο : « Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας ( Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ,ΙΝΑΧΟΥ & ΜΕΝΙΔΙΟΥ)».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο : « Καθορισμός τέλους Ακίνητης περιουσίας ( ΤΑΠ) έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο : « Καθορισμός τέλους άδειας οικοδομής έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο : « Καθορισμός τέλους νεκροταφείων έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο : « Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 12ο : « Καθορισμός τέλους εμποροπανήγυρης έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 13ο : « Καθορισμός τέλους Κυριακάτικης Αγοράς έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 14ο : « Καθορισμός τέλους Λαϊκής Αγοράς έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 15ο : « Καθορισμός τέλους διαφήμισης έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 16ο : « Καθορισμός τέλους 0,5 & παρεπιδημούντων έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 17ο « Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας » .
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 18 : « Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 19ο : « Ανακατάταξη τμήματος Εθνικής Οδού (Ε05) που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμφιλοχίας , από το Χ.Θ. 96 ( όριο με Δήμο Ξηρομέρου πλησίον του οικισμού Ρίβιου) έως τη Χ.Θ. 139 ( όρια νομού πλησίον οικισμού Συκούλας ) και ένταξη αυτού στο δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης(Αντιδήμαρχος )].

ΘΕΜΑ 20 : « Χαρακτηρισμός τμήματος δημοτικής οδού Θ.Χαβίνη και της οδού Β. Καραπάνου στην πόλη της Αμφιλοχίας ως ήπιας κυκλοφορίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 21ο « Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου Αμφιλοχίας και των Νομικών του Προσώπων ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 22ο : « ΄Εγκριση 4ης παράτασης εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας Δημοτικών Ενοτήτων Μενιδίου και Ινάχου Δήμου Αμφιλοχίας».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 23ο «Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2018 Δήμου Αμφιλοχίας , βάσει των ΦΕΚ 2942/2018 τ.Β.και 3635/2018 τ.β.».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 24ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2018 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].


Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 


Βασίλειος Γάκης 



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι