Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (4-3-2019)

Βίντεο: e-maistros.gr 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 4-3-2019, ώρα 15:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο : « ΄Εγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμφιλοχίας & της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ( Π.Ε. Αιτωλ/νιας ) για την υποστήριξη του υποέργου 4 « ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - « Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αιτωλ/νιας» του ( ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ ( ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 50000218) ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο : «Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή προϊόντων του προγράμματος ΤΕΒΑ για το έτος 2019 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο : « Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο : « Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας » .
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο : «Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 6ο : « Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις εθνικές επετείους , τοπικές εορτές και λοιπές εκδηλώσεις ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 7ο : «Αίτημα για κάλυψη θέσεων μονίμου προσωπικού του προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι ». [ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 8ο : « ΄Αδεια ίδρυσης υδατοδρομίου Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 9ο : « Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων του Δήμου Αμφιλοχίας» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018», Μέτρο 6: Αναβάθμιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών και υποβολής πρότασης με τίτλο «Αστικός εξοπλισμός πλατείας Εμπεσού» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018», Μέτρο 1: Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου» .
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 10ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βασίλειος Γάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι