Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (8-4-2019)

Βίντεο: e-maistros.gr
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας συνεδρίασε τη Δευτέρα 8-4-2019, ώρα 15:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2019 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 2ο : « Σύσταση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και ορισμός μελών αυτής σύμφωνα με την παργ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2019 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 3ο : « Λήψη απόφασης για την μίσθωση μίας (1) υδρευτικής ιδιωτικής γεωτρήσης » .
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 4ο : « Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους ».[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 5ο : « Υποβολή προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες του Δήμου μας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός ( Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 6ο : «Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών για τον εορτασμό του Πολιούχου της Δ.Ε. Ινάχου « Αγίου Ανδρέα Ερημίτη» ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας (Αντιδήμαρχος ) ].

ΘΕΜΑ 7ο : « ΄Εγκριση δαπανών για την υποστήριξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος (Λίγκα) Αλεξίπτωτου πλαγιάς 2019 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γρηγόριος Παπούλιας ( Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 8ο : «Λήψη απόφασης για διαγραφή τελών και προστίμων».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 9ο : «Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού ενοικίου ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 10ο : «Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ακινήτων στον Δήμο Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Νικόλαος Χούτας (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 11ο : «Αποδοχή επιλεξιμότητας της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ με τίτλο «Προσαρμογή δημοτικού κτηρίου για την ίδρυση Τμήματος Βρεφονηπιακού – Παιδικού Σταθμού στον οικισμό Μενιδίου», τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος , την υλοποίηση του Προγράμματος , αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 και λήψη απόφασης εκτέλεσης έργου ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 12ο : « Διαγραφή ( παραγραμμένων ) απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 13ο : « Εισήγηση για αναμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2019 (Ο.Π.Δ. – Πίνακας στοχοθεσίας οικον. έτους 2019 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 14ο : « ΄Εγκριση των πινάκων Α1 μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020-2023 ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].

ΘΕΜΑ 15ο : « ΄Εγκριση μελέτης « ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΙΝΑΧΟΥ » έργου με αυτεπιστασία »
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 16ο : « Τροποποίηση του κανονισμού ΄Υδρευσης Αποχέτευσης ».
[ Εισηγητής : ο κ. Κωνσταντίνος Κοπίδης (Αντιδήμαρχος) ].

ΘΕΜΑ 17ο : « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Αμφιλοχίας ».
[ Εισηγητής : ο κ. Γεώργιος Αλπός (Γενικός Γραμματέας) ].


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 


Βασίλειος Γάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Νέα

Βίντεο του μήνα: Μενίδι